Home GERMANY Devil’s Bridge / Ďáblův most

Devil’s Bridge / Ďáblův most

written by Irena Markovich May 6, 2017

Ďáblův most, dodnes často neznámým místem mezi lidmi, nicméně fotografy opěvovaný po celém světě. Ďáblův most v Německu byl na na mém hledáčku již pěknou řádku let. Dlouho jsem se k cestě odhodlávala a když jsem začala minulý rok s projektem Travel with Maya, slíbila jsem si, že tam pojedu jedině s Mayou.


Předevčírem se nám návštěva Ďáblova mostu podařila a protože jste se na Facebooku a Instagramu ptali na lokalitu a jméno, hodím se pár fotogafií a upřesním název. Ten to unikátní most se nachází v Rakotzbrücke (Glabenz, Německo) zhruba 240km od Prahy a byl postaven v 19. století. Tvůrci dbali spíše na estetičnost než funkcionalitu (za což jim my fotografové neskonale děkujeme) a představuje perfektní půlkruh, kdy s odrazem ve vodní hladině pak tvoří dokonalý kruh. Proto se také v souvislosti s jeho jménem nejčastěji objevuje přezdívka “Ďáblův most” – lidé tehdy věřili, že něco tak dokonalého nemohlo být dílem jen pouhého člověka.
Na most je již delší dobu zakázáno vstupovat, aby se co nejdéle zachoval.

 

Devils Bridge, still quite an unknown place among regular people, however very cherished among photographers all around the world. I’ve had a Devil’s Bridge in my eyesight for many years already and I’ve been planning on visiting it for quite some time now. When I started my Travel with Maya project last year I promised myself that the only way how I’ll visit the Devil’s Bridge would be with Maya by my side.


Two days ago we managed to visit this spectacular Devil’s Bridge and since many of you have been asking over the Facebook and Instagram about it’s name and exact location, I decided to add few more images here along with those details. This unique bridge is located in Rakotzbrücke (Glabenz, Germany) approximately 240km from Prague and was build in 19th century. Creators were more concerned about its look rather than functionality (us, photographers, we are eternally grateful for that) and the bridge represents a perfect half-circle. Once you look at it from the distance, the reflection in the water completes it and makes a perfect circle. That is why it gained a nickname “The Devil’s Bridge” – back then people couldn’t believe a simple human hand could have created something so perfect.
It is prohibited to climb up on the bridge in order to preserve it as long as possible.

You may also like